Realizacje


Zrealizowaliśmy w ostatnich latach oraz jesteśmy w trakcie realizacji wielu inwestycji,

w różnych miastach Polski, oto niektóre z nich:

 1. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez tramwaj na Placu HDK w Toruniu – 2019 r.
 2. Bieżące utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnych na terenie Olsztyna – od 2018 r.
 3. Modernizacja sygnalizacji świetlnych w ramach zadania „Inteligentny System Transportu w Wałbrzychu”. - 2018 r.
 4. Wymiana oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach w Wałbrzychu. - 2018 r.
 5. Budowa sygnalizacji świetlnej w ramach zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK46  w miejscowości Paczków w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – 2017 r.
 6. Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Działdowie – osiedle Księżodworska – 2017 r.
 7. Remont DK nr 51 w miejscowości Bartoszyce (ul. Bema, ul. Bohaterów Warszawy, ul. Warszawska) od km 16+400 do km 17+700 wraz z wymianą dwóch sygnalizacji świetlnych – 2017 r.
 8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Płk. Dąbka w Elblągu  - 2017 r.
 9. Budowa sygnalizacji w ramach zadania: Przebudowa skrzyżowania drogi  nr 266 z ul. Narutowicza w m. Ciechocinek – 2016 r.
 10. Budowa kanału technologicznego w związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 15  na odcinku Łąki Bratiańskie - Bratian – 2016 r.
 11. Budowy i modernizacje sygnalizacji świetlnych w ramach zadania: „Dostawa i montaż systemu ITS w Olsztynie” - 2014-16 r.
 12. Budowa sygnalizacji świetlnych, oświetlenia drogowego, przebudowa kolizji elektroenergetycznych w ramach zadania:  Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy Al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej w Olsztynie. - 2014-15 r.
 13. Budowa sygnalizacji świetlnych, oświetlenia drogowego, przebudowa kolizji elektroenergetycznych w ramach zadania: „Przebudowa ul. Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją” - 2012–14 r.